Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła?

Wydarzenia płatne

SZKOLENIE nr 1


Wymagania EcoDesign, czyli czego dotyczą ErP 2009/125/EC, LErP 2010/30/UE

oraz FEL 2017/1369


 

To szkolenie jest 4-5 godzinnym seminarium podzielonym na część teoretyczną i praktyczną. Na początku uczestnicy poznają regulacje dotyczące EcoDesign, a następnie razem z prowadzącym omawiają produkty znajdujące się w zakresie EcoDesign. W drugiej praktycznej części szkolenia zostaną omówione konkretne grupy produktów podlegających wymaganiom ekoprojektu.

Dla kogo zatem dedykowane jest to szkolenie?

Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla producentów, importerów i dystrybutorów.

To NIE JEST SZKOLENIE, na którym:

 • Wykładowcą jest teoretyk,
 • Zakres szkolenia jest chaotycznym zlepkiem informacji,
 • Będziesz długo czekał, zanim doczekasz się konkretnej wiedzy,
 • Masz wrażenie, że przekazywane treści odbiegają od realiów i nie da się ich zastosować w praktyce.

To JEST SZKOLENIE, na którym:

 • pozyskasz wiedzę dotyczącą EcoDesign oraz regulacje prawne,
 • podzielimy się doświadczeniem i własnymi wnioskami, które mogą się przydać w procesie tworzenia produktu zgodnego z wymaganiami EcoDesign,
 • wykładowca to praktyk, któremu będziesz mógł zadać pytania w odniesieniu do swojego produktu,
 • mała grupa szkoleniowa gwarantuje lepszy kontakt z prowadzącym.

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

A. Część teoretyczna

1. Ogólne informacje na temat wymagań EcoDesign:

  • Ekoprojekt, czyli co?
  • Lista wymagań.
  • ErP 2009/125/EC versus EuP 2005/32/EC,
  • Zakres dyrektywy ErP,
  • Zakres dyrektywy LErP oraz rozporządzenia FEL,
  • Zależności pomiędzy ErP i LErP / FEL,
  • Definicje ErP i LErP / FEL.
  • EMAS, czyli co?
  • Pakiet towarowy.
  • Dyrektywy nowego podejścia.
  • Wymagania środowiskowe.

2. Ogólne wymogi dotyczące ekoprojektu.

3. Dokumentacje techniczna wg. ErP i LErP / FEL.

4. Etykieta i karta produktu.

5. Etykieta w Internecie.

6. Rewolucja: LErP zastąpiony przez FEL 2017/1369.

7. Case study.

B. Część praktyczna - Omówienie środków wykonawczych i aktów delegowanych dla wybranych grup produktów:

 1. Urządzenie w trybie czuwania wg. 1275/2008, 801/2013 - jako przykład wymagań,
 2. Domowe urządzenie chłodnicze wg. 643/2009 oraz 1060/2010 - jako przykład wymagań,
 3. Profesjonalne szafy chłodnicze wg. 2015/1095 oraz 2015/1094 - jako przykład wymagań,

inne grupy produktów wskazane przez Klienta.

Prowadzący - Piotr R. Gajos Inżynier ds. oceny zgodności produktów (ang. Product Compliance Engineer)


 • Specjalista zajmujący się oceną zgodności wyrobów z wymaganiami dyrektyw UE.
 • Założyciel gdyńskiego biura riskCE sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w PPNT w Gdyni.
 • Rzeczoznawca zapisany na listę przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Gdańsku w zakresie wyrobów budowlanych, maszyn i urządzeń oraz wymagań EcoDesign.
 • Ekspert przy Ministerstwie Rozwoju współpracujący przy opiniowaniu wymagań dotyczących maszyn, urządzeń i środków ochrony indywidualnej.
 • Członek KT nr. 327 ds. Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią oraz KT nr. 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

 

Ważne informacje!

Link do pokoju, w którym odbywa się szkolenie uczestnik otrzyma w wiadomości email po zaksięgowaniu wpłaty (organizatorzy proszą o dokładne sprawdzenie wszelkich zakładek Poczty, także folderu SPAM).

Bardzo prosimy, aby wszelkie uwagi dot. ewentualnego nieotrzymania linku do szkolenia zgłaszać najpóźniej w dzień przed wyznaczonym terminem szkolenia.

W pozostałych przypadkach Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak linku.

 

SZKOLENIE nr 2 


 

Ocena ryzyka versus wymagania dyrektyw nowego i globalnego podejścia 

 


Zgodnie z wymaganiami dyrektyw nowego i globalnego podejścia, w ramach obowiązkowej procedury oceny zgodności PRODUCENT powinien przygotować DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ, a ta powinna obejmować PRZEPROWADZENIE i UDOKUMENTOWANIE OCENY RYZYKA wykonanej DLA PRODUKTU. Podczas 4-5 godzin szkolenia uczestnicy dowiadują się o podstawach prawnych, dyrektywach i normach, które wnoszą obowiązek wykonania oceny zgodności. Szkolenie podzielone jest na część teoretyczną i praktyczną. W drugiej praktycznej części szkolenia, zostanie przeprowadzona ocena ryzyka dla wskazanego produktu.

Dla kogo zatem dedykowane jest to szkolenie?

Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla producentów, importerów i dystrybutorów.

To NIE JEST SZKOLENIE, na którym:

 • Wykładowcą jest teoretyk,
 • Zakres szkolenia jest chaotycznym zlepkiem informacji,
 • Będziesz długo czekał, zanim doczekasz się konkretnej wiedzy,
 • Masz wrażenie, że przekazywane treści odbiegają od realiów i nie da się ich zastosować w praktyce.

To JEST SZKOLENIEna którym wykładowca to praktyk, dla którego zagadnienia dotyczące oceny ryzyka w codziennej pracy to chleb powszedni.

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

A. Część teoretyczna

1. Definicje i ogólne informacje dotyczące oceny ryzyka.

2. Podstawa prawne zobowiązujące do przeprowadzenia i udokumentowania oceny ryzyka

3. Normy dotyczące oceny ryzyka.

4. Ocena ryzyka - przykładowa metoda 1.

5. Ocena ryzyka - przykładowa metoda 2.

6. Schemat oceny ryzyka

  • Ograniczenia,
  • Zagrożenia,
  • Szacowanie,
  • Ocena.

7. Metody zmniejszania ryzyka.

8. Wpływ oceny ryzyka na dokumentacje techniczna produktu.

B. Część praktyczna - przeprowadzenie procedury oceny ryzyka dla jednego wskazanego produktu.

Prowadzący - Piotr R. Gajos Inżynier ds. oceny zgodności produktów (ang. Product Compliance Engineer)

 

 • Specjalista zajmujący się oceną zgodności wyrobów z wymaganiami dyrektyw UE.
 • Założyciel gdyńskiego biura riskCE sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w PPNT w Gdyni.
 • Rzeczoznawca zapisany na listę przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Gdańsku w zakresie wyrobów budowlanych, maszyn i urządzeń oraz wymagań EcoDesign.
 • Ekspert przy Ministerstwie Rozwoju współpracujący przy opiniowaniu wymagań dotyczących maszyn, urządzeń i środków ochrony indywidualnej.
 • Członek KT nr. 327 ds. Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią oraz KT nr. 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Ważne informacje!

Link do pokoju, w którym odbywa się szkolenie uczestnik otrzyma w wiadomości email po zaksięgowaniu wpłaty (organizatorzy proszą o dokładne sprawdzenie wszelkich zakładek Poczty, także folderu SPAM).

Bardzo prosimy, aby wszelkie uwagi dot. ewentualnego nieotrzymania linku do szkolenia zgłaszać najpóźniej w dzień przed wyznaczonym terminem szkolenia.

W pozostałych przypadkach Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak linku.

 

SZKOLENIE nr 3 


Wyroby budowlane i ocena właściwości użytkowych


 

Wyroby budowlane podlegają harmonizacji unijnej, jednak znaczna część wyrobów budowlanych podlega wyłącznie wymaganiom lokalnym - tj. krajowym. Możliwość wprowadzenie produktów na rynek EU według dwóch różnych systemów wymaga dokładnej znajomości przepisów unijnych i krajowych. Dlatego niniejsze szkolenie omawia zawiłości wymagań rozporządzenia CPR 305/2011 oraz wymagania krajowe. Wprowadzająca część teoretyczna szkolenia jest uzupełniona częścią praktyczną, podczas której omawiane są trzy konkretne przykłady. 

Dla kogo zatem dedykowane jest to szkolenie?

Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla producentów, importerów i dystrybutorów.

To NIE JEST SZKOLENIE, na którym:

 • Wykładowcą jest teoretyk,
 • Zakres szkolenia jest chaotycznym zlepkiem informacji,
 • Będziesz długo czekał, zanim doczekasz się konkretnej wiedzy,
 • Masz wrażenie, że przekazywane treści odbiegają od realiów i nie da się ich zastosować w praktyce.

To JEST SZKOLENIE, na którym wykładowca to praktyk, który będzie mógł odpowiedzieć na trudne pytania nawet najbardziej wymagającego klienta.

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

A. Część teoretyczna

1. Europejskie akty prawne dotyczące wyrobów budowlanych.

2. Wdrożenie wymagań UE dotyczących wyrobów budowlanych do polskiego prawa.

3. System europejski versus system krajowy - różnica pomiędzy oznakowaniem CE i znakiem B.

4. Rola norm zharmonizowanych i europejskiej oceny technicznej.

5. Rola normy krajowej i aprobaty technicznej.

6. Wymagania podstawowe wg. CPR 305/2011.

7. Wymagania versus właściwości.

8. Definicje i procedura oceny właściwości.

9. Rola i obowiązki producenta wyrobu budowlanego.

10. Role i zakres odpowiedzialności laboratorium zakładowego, laboratorium akredytowanego i jednostki notyfikowanej.

11. Przygotowanie dokumentacji - tj. instrukcja, oznakowanie wyrobu i deklaracja właściwości użytkowych.

12. Kontrole i działania organów nadzoru rynku w Polsce i innych krajach Wspólnoty.

B. Część praktyczna - case study na wybranych trzech różnych wyrobach budowlanych, czyli praktyczne pokazanie jak wymagania wpływają na ocenę właściwości wyrobu i przygotowanie dokumentacji.

Prowadzący - Piotr R. Gajos Inżynier ds. oceny zgodności produktów (ang. Product Compliance Engineer)

 • Specjalista zajmujący się oceną zgodności wyrobów z wymaganiami dyrektyw UE.
 • Założyciel gdyńskiego biura riskCE sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w PPNT w Gdyni.
 • Rzeczoznawca zapisany na listę przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Gdańsku w zakresie wyrobów budowlanych, maszyn i urządzeń oraz wymagań EcoDesign.
 • Ekspert przy Ministerstwie Rozwoju współpracujący przy opiniowaniu wymagań dotyczących maszyn, urządzeń i środków ochrony indywidualnej.
 • Członek KT nr. 327 ds. Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią oraz KT nr. 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

 

Ważne informacje!

Link do pokoju, w którym odbywa się szkolenie uczestnik otrzyma w wiadomości email po zaksięgowaniu wpłaty (organizatorzy proszą o dokładne sprawdzenie wszelkich zakładek Poczty, także folderu SPAM).

Bardzo prosimy, aby wszelkie uwagi dot. ewentualnego nieotrzymania linku do szkolenia zgłaszać najpóźniej w dzień przed wyznaczonym terminem szkolenia.

W pozostałych przypadkach Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak linku.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl