CENNIK

  • «
  • 1
  • »
Nazwa produktu Cena netto Cena brutto

COVID-19/KORONAWIRUS (9)

Gotowy na START - salon fryzjerski - pakiet podstawowy (m.in. COVID-19 / koronawirus) 56,10 zł 69,00 zł
Gotowy na START - salon fryzjerski - pakiet rozszerzony (m.in. COVID-19 / koronawirus) 80,49 zł 99,00 zł
Gotowy na START - salon fryzjersko-kosmetyczny - pakiet podstawowy (m.in. COVID-19 / koronawirus) 88,62 zł 109,00 zł
Gotowy na START - salon fryzjersko-kosmetyczny - pakiet rozszerzony (m.in. COVID-19 / koronawirus) 113,01 zł 139,00 zł
Instrukcja BHP udzielenia pierwszej pomocy w dobie COVID19 / koronawirus 8,12 zł 9,99 zł
Aktualizacja karty oceny ryzyka zawodowego uwzględniająca zagrożenia biologiczne, psychofizyczne i chemiczne w stanach epidemii (m.in. COVID-19/koronawirus) 23,57 zł 28,99 zł
Gotowy na START - salon kosmetyczny - pakiet podstawowy (m.in. COVID-19 / koronawirus) 56,10 zł 69,00 zł
Gotowy na START - salon kosmetyczny - pakiet rozszerzony (m.in. COVID-19 / koronawirus) 80,49 zł 99,00 zł
Procedura Bezpieczeństwa „Działania epidemiologiczne” 31,71 zł 39,00 zł

Dokumenty BHP / Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) (7)

Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) - Praca w przestrzeniach zamkniętych 105,00 zł 129,15 zł
Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) - Prace montażowe konstrukcji stalowych 105,00 zł 129,15 zł
Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) - Montaż i demontaż rusztowań budowlanych 105,00 zł 129,15 zł
Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) - Prace montażowe instalacji elektrycznej w nowym obiekcie 105,00 zł 129,15 zł
Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) - Montaż zbrojenia oraz wylewanie płyty fundamentowej 105,00 zł 129,15 zł
Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) - Montaż i demontaż izolacji termicznych 105,00 zł 129,15 zł
Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) - Prace montażowe instalacji fotowoltaicznych 105,00 zł 129,15 zł

Dokumenty BHP / Instrukcje BHP (37)

Instrukcja BHP techniki mycia rąk 8,12 zł 9,99 zł
Instrukcja BHP obsługi wózków paletowych ręcznych z mechanicznym napędem unoszenia 8,12 zł 9,99 zł
Instrukcja BHP dot. zasad posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym 8,12 zł 9,99 zł
Instrukcja BHP dot. prawidłowego wkładania zatyczek do uszu 8,12 zł 9,99 zł
Instrukcja BHP dot. zasad rozmieszczania punktów pierwszej pomocy i apteczek 8,12 zł 9,99 zł
Instrukcja ogólna BHP dla zakładu 8,12 zł 9,99 zł
Instrukcja BHP - wytyczne ogólne magazynowania substancji chemicznych i mieszanin 8,12 zł 9,99 zł
Instrukcja BHP postępowania w razie zaistnienia wypadku, zasady i tryb ustalania okoliczności i przyczyn wypadku 8,12 zł 9,99 zł
Instrukcja BHP transportu wewnętrznego 8,12 zł 9,99 zł
Instrukcja BHP udzielania pierwszej pomocy 8,12 zł 9,99 zł
Instrukcja BHP - wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią 8,12 zł 9,99 zł
Instrukcja BHP dla konserwatora wykonującego prace przy sieci i urządzeniach elektrycznych 8,12 zł 9,99 zł
Instrukcja BHP - informacja o równym traktowaniu pracowników 8,12 zł 9,99 zł
Instrukcja BHP dla kierowców pojazdów manewrowych 8,12 zł 9,99 zł
Instrukcja BHP dla obsługi kserokopiarki 8,12 zł 9,99 zł
Instrukcja BHP dla osób prowadzących pojazd samochodowy 8,12 zł 9,99 zł
Instrukcja BHP dla pomieszczeń administracyjno-biurowych 8,12 zł 9,99 zł
Instrukcja BHP w salonach kosmetycznych 8,12 zł 9,99 zł
Instrukcja BHP w zakładach fryzjerskich 8,12 zł 9,99 zł
Instrukcja BHP ORZ na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania 8,12 zł 9,99 zł
Instrukcja BHP obsługi niszczarki dokumentów 8,12 zł 9,99 zł
Instrukcja BHP przy obsłudze komputera i drukarki 8,12 zł 9,99 zł
Instrukcja BHP przy obsłudze komputera z monitorem ekranowym 8,12 zł 9,99 zł
Instrukcja BHP podczas obsługi, eksploatacji i konserwacji sprężarki, narzędzi pneumatycznych i układu ciśnieniowego 8,12 zł 9,99 zł
Instrukcja BHP przy spawaniu elektrycznym 8,12 zł 9,99 zł
Instrukcja BHP przy montażu i obsłudze zespołu filtrującego FG-700, FG-1000 8,12 zł 9,99 zł
Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny do mycia podłóg SIMPLA 55BT-65BT-50BST 8,12 zł 9,99 zł
Instrukcja BHP podczas prac z wykorzystaniem substancji chemicznych 8,12 zł 9,99 zł
Instrukcja BHP przy obsłudze indukcyjnej zmywarki LGYF 2000BX 8,12 zł 9,99 zł
Instrukcja BHP przy obsłudze indukcyjnej zmywarki DGYF 500D 8,12 zł 9,99 zł
Instrukcja BHP dotycząca użytkowania i konserwacji przyłbicy ochronnej 8,12 zł 9,99 zł
Instrukcja BHP przy pracach na wysokości - prace z wykorzystaniem drabin/podestów 8,12 zł 9,99 zł
Instrukcja BHP przy obsłudze kosiarki spalinowej 8,12 zł 9,99 zł
Instrukcja BHP przy obsłudze ręcznych narzędzi 8,12 zł 9,99 zł
Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki 8,12 zł 9,99 zł
Instrukcja BHP przy obsłudze wózków widłowych 8,12 zł 9,99 zł
Instrukcja BHP przy pracach administracyjno - biurowych 8,12 zł 9,99 zł

Dokumenty BHP / Oceny Ryzyka Zawodowego / Branża budowlana (19)

Ślusarz - Brygadzista - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Spawacz - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Monter Rurociągów - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Główny Spawalnik - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Kierownik Budowy - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Brygadzista - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Pracownik Remontowy - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Pracownik Budowlany - Brygadzista - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Brukarz - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Elektryk - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Kierowca - Mechanik, Kierowca - Operator - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Kierownik Budowy, Kierownik Kontraktu - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Monter - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Pracownik Gospodarczy - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Pracownik Transportowy - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Ślusarz - Monter - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Technolog, Technolog - Kierownik, Kierownik Montowni, Z-ca Kierownika Montowni, Kontroler ds. Jakości Produkcji Złączek, Kierownik Kontraktu - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Ślusarz - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Operator koparki - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł

Dokumenty BHP / Oceny Ryzyka Zawodowego / Branża edukacyjna (8)

Dyrektor, Wicedyrektor - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Nauczyciel - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Pedagog - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Oceny ryzyka zawodowego - Sekretarz Szkoły, Sekretarka 20,00 zł 24,60 zł
Kadra nauczycielska - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Konserwator - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Woźna, Starsza woźna - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Pomoc nauczyciela przedszkolnego - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł

Dokumenty BHP / Oceny Ryzyka Zawodowego / Branża gastronomiczna (3)

Kucharz, Pomoc kucharza - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Pomoc kuchenna - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Szef kuchni - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł

Dokumenty BHP / Oceny Ryzyka Zawodowego / Branża geodezyjna (1)

Geodeta - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł

Dokumenty BHP / Oceny Ryzyka Zawodowego / Branża leśna (1)

Pilarz - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł

Dokumenty BHP / Oceny Ryzyka Zawodowego / Branża magazynowa (3)

Kompleter Zamówień/Pakowacz, Copacking Teamleader, Copacking Supervisor - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Operator wózka widłowego, Pracownik magazynu, Team Leader, Kierownik zmiany, Pracownicy Agencji Pracy Tymczasowej (pracownik pomocniczy przy załadunku/rozładunku) - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Magazynier - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł

Dokumenty BHP / Oceny Ryzyka Zawodowego / Branża obróbki metali (11)

Spawacz, Spawacz-Brygadzista - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Pracownik ds. utrzymania jakości obiektów i czystości - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Kadra Kierownicza: Dyrektor Zakładu, Kierownik Dz. Produkcji - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Kierownik Magazynu i Gospodarki Materiałowej - Wydawca Narzędzi, Kierowca Wózka Widłowego oraz Kierownik Gospodarki Materiałowej - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Mechanik, Mechanik Maszyn, Kierowca, Spawacz, Operator Wózka - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Specjalista ds. Księgowo - Finansowych, Specjalista ds. Administracyjno - Księgowych - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Ślusarz-Brygadzista, Ślusarz z-ca Brygadzisty, Ślusarz, Pomocnik Ślusarza - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Ślusarz, Oczyszczacz, Malarz Konstrukcji, Malarz Konstrukcji Stalowych, Operator Wózka - Brygadzista - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Ślusarz-Spawacz Brygadzista, Ślusarz-Spawacz Z-Ca Brygadzisty, Ślusarz-Spawacz - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Technolog - Programista CNC - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Tokarz - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł

Dokumenty BHP / Oceny Ryzyka Zawodowego / Branża ochroniarska (3)

Pracownik Ochrony - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Agent Ochrony - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Kierownik Ochrony - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł

Dokumenty BHP / Oceny Ryzyka Zawodowego / Branża piekarnicza (3)

Krajacz-Pakowacz - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Piekarz, Pomoc Piekarza - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Piekarz-Cukiernik - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł

Dokumenty BHP / Oceny Ryzyka Zawodowego / Branża poligraficzna (3)

Grafik, Grafik Komputerowy, Grafik Kreatywny - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Pracownik Biurowy wykonujący formy drukarskie - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Pracownik Biurowy - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł

Dokumenty BHP / Oceny Ryzyka Zawodowego / Branża usługowa (5)

Fryzjer - Ocena Ryzyka Zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Kosmetyczka - Ocena Ryzyka Zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Informatyk - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Sprzedawca - Kasjer - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Ocena ryzyka zawodowego - Elektromonter paneli fotowoltaicznych 20,00 zł 24,60 zł

Dokumenty BHP / Oceny Ryzyka Zawodowego / Branża weterynaryjna (3)

Lekarz weterynarii - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Pomoc techniczna lekarza weterynarii - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Technik weterynarii - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł

Dokumenty BHP / Oceny Ryzyka Zawodowego / Placówki opiekuńczo-wychowawcze (2)

Pracownik socjalny, Opiekun (młodszy, starszy) - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł
Pielęgniarka, Starsza pielęgniarka - Ocena ryzyka zawodowego 20,00 zł 24,60 zł

Dokumenty BHP / Oceny Ryzyka Zawodowego / Występowanie szkodliwych czynników biologicznych (10)

Pracownik fizyczny – Ferma, obsługa kurnika i zbiór jaj - ORZ w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych 20,00 zł 24,60 zł
Hydraulik - konserwator oczyszczalni ścieków - ORZ w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych 20,00 zł 24,60 zł
Nauczyciel - ORZ w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych 20,00 zł 24,60 zł
Piekarz, pomocnik piekarza, piekarz-cukiernik - ORZ w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych 20,00 zł 24,60 zł
Sortowacz - ORZ w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych 20,00 zł 24,60 zł
Sprzedawca - florysta - ORZ w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych 20,00 zł 24,60 zł
Stolarz - Pomocnik stolarza - ORZ w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych - Stolarz - Pomocnik stolarza 20,00 zł 24,60 zł
Pracownik fizyczny (zatrudniony przy uprawie pieczarek) - ORZ w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych 20,00 zł 24,60 zł
Woźna / Starsza woźna - ORZ w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych 20,00 zł 24,60 zł
Wykrawacz - ORZ w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych 20,00 zł 24,60 zł

Dokumenty BHP / Oceny Ryzyka Zawodowego / Występowanie szkodliwych czynników chemicznych (1)

Wstęp i formularze - Ocena ryzyka zawodowego w związku z występowaniem w środowisku pracy czynników chemicznych 15,44 zł 18,99 zł

E-learning BHP (11)

Szkolenie okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami PL 95,00 zł 95,00 zł
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno – biurowych PL 70,00 zł 70,00 zł
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno - technicznych PL 95,00 zł 95,00 zł
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników Służby BHP PL 190,00 zł 190,00 zł
Szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli PL 70,00 zł 70,00 zł
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno – biurowych EN 113,82 zł 140,00 zł
Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami EN 190,00 zł 190,00 zł
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno - technicznych EN 154,47 zł 190,00 zł
Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców PL 95,00 zł 95,00 zł
Szkolenie tematyczne "Ręczne prace transportowe" PL 36,00 zł 44,28 zł
Szkolenie tematyczne "Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego" PL 36,59 zł 45,00 zł

Pozostałe (3)

Dokumenty dot. wypadku przy pracy - wzory 15,00 zł 18,45 zł
Instrukcja BHP nakładania i zdejmowania rękawiczek 6,50 zł 8,00 zł
Nowy podział akt osobowych pracownika i podstawowe wzory stosowanej dokumentacji przy zatrudnianiu pracownika 31,71 zł 39,00 zł

Prezentacje BHP (19)

Prezentacja "Ręczne prace transportowe" EN 250,00 zł 307,50 zł
Prezentacja "Pierwsza pomoc przedmedyczna" PL 150,00 zł 184,50 zł
Prezentacja "Pierwsza pomoc przedmedyczna" EN 250,00 zł 307,50 zł
Prezentacja "Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru" PL 150,00 zł 184,50 zł
Prezentacja "Szkolenie wstępne – Instruktaż ogólny" EN 450,00 zł 553,50 zł
Prezentacja "Szkolenie wstępne – Instruktaż ogólny" PL 250,00 zł 307,50 zł
Prezentacja "Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru" EN 250,00 zł 307,50 zł
Prezentacja "Ręczne prace transportowe" PL 150,00 zł 184,50 zł
Prezentacja "Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami" PL 350,00 zł 430,50 zł
Prezentacja "Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych" PL 300,00 zł 369,00 zł
Prezentacja "Rola i odpowiedzialności osób kierujących pracownikami" PL 125,00 zł 153,75 zł
Prezentacja "Rola i odpowiedzialności osób kierujących pracownikami" EN 200,00 zł 246,00 zł
Prezentacja "Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych" PL 300,00 zł 369,00 zł
Prezentacja "Szkolenie Hakowy - Sygnalista" PL 203,25 zł 250,00 zł
Prezentacja "Rusztowania" PL 146,34 zł 180,00 zł
Prezentacja "Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego" PL 146,34 zł 180,00 zł
Prezentacja "Praca na wysokości - ŚOI" PL 250,00 zł 307,50 zł
Prezentacja "Roboty Ziemne - Wykopy" 121,95 zł 150,00 zł
Prezentacja "Praca w przestrzeni zamkniętej" PL 150,00 zł 184,50 zł

Szkolenia BHP online / webinar (9)

Szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny) PL 75,00 zł 75,00 zł
Szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny) EN 125,00 zł 125,00 zł
Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami PL 130,00 zł 130,00 zł
Szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli PL 95,00 zł 95,00 zł
Rola i odpowiedzialność osób kierujących pracownikami PL 79,67 zł 98,00 zł
Rola i odpowiedzialność osób kierujących pracownikami podczas realizacji prac budowlanych PL 79,67 zł 98,00 zł
Periodic training on OHS for employers and other persons in charge of employees EN 130,08 zł 160,00 zł
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych PL 95,00 zł 95,00 zł
Periodic training on OHS for office workers EN 101,63 zł 125,00 zł

Szkolenia Stacjonarne (1)

Szkolenie "Pierwsza Pomoc vs Technologia VR" 203,25 zł 250,00 zł

Usługi BHP (6)

Konsultacje i doradztwo z ekspertami w dziedzinie BHP i PPOŻ 650,41 zł 800,00 zł
Ocena ryzyka zawodowego na zamówienie Klienta wg Polskiej Normy PN-N-18002 200,00 zł 246,00 zł
Wypadek w drodze do/z pracy – opracowanie i sporządzenie dokumentacji powypadkowej 700,00 zł 861,00 zł
Wypadek przy pracy zakwalifikowany jako lekki – udział w ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku, opracowanie i sporządzenie dokumentacji powypadkowej 700,00 zł 861,00 zł
Wypadek przy pracy zakwalifikowany jako ciężki i zbiorowy – udział w ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku, opracowanie i sporządzenie dokumentacji powypadkowej. 1 500,00 zł 1 845,00 zł
Wypadek przy pracy zakwalifikowany jako śmiertelny– udział w ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku, opracowanie i sporządzenie dokumentacji powypadkowej 2 500,00 zł 3 075,00 zł

Zestawy ocen ryzyka zawodowego (10)

Zestaw ocen ryzyka zawodowego - Branża Gastronomiczna 42,00 zł 51,66 zł
Zestaw ocen ryzyka zawodowego - Branża Budowlana 266,00 zł 327,18 zł
Zestaw ocen ryzyka zawodowego - Branża Magazynowa 42,00 zł 51,66 zł
Zestaw ocen ryzyka zawodowego - Branża Ochroniarska 42,00 zł 51,66 zł
Zestaw ocen ryzyka zawodowego - Branża Piekarnicza 42,00 zł 51,66 zł
Zestaw ocen ryzyka zawodowego - Branża Poligraficzna 42,00 zł 51,66 zł
Zestaw ocen ryzyka zawodowego - Branża Edukacyjna 112,00 zł 137,76 zł
Zestaw ocen ryzyka zawodowego - Branża Weterynaryjna 42,00 zł 51,66 zł
Zestaw ocen ryzyka zawodowego - Branża Obróbki Metali 154,00 zł 189,42 zł
Zestaw ocen ryzyka zawodowego - Placówki opiekuńczo-wychowawcze 28,00 zł 34,44 zł
Sklep internetowy od home.pl